Ansvar för material

Prisnivån i Sparälgens lågpriskalender bygger på att du gör största delen av jobbet själv. När du bokat en annonsplats är du själv ansvarig för att leverera rätt material till Norran. Vi behöver det senast två dagar innan din annons ska publiceras. Det är för att vi ska hinna granska innehållet och få alla delar på rätt plats i tidningen innan den ska tryckas.

Det är mycket viktigt att du levererar materialet i tid och i rätt format och kvalitet. I varje annonsbokning får du information om vilken materialdag samt vilka mått och andra krav som gäller. Materialet laddar du upp som en pdf-fil via Mina sidor.

Kom ihåg att ju närmare publiceringsdag du bokar, desto mer bråttom blir det att skicka in material. Du får en påminnelse via mail när deadline för materialinlämning närmar sig, men självklart är det bra om du har materialet tillgängligt redan när du gör bokningen. De annonsbokningar du har gjort är alltid bindande, så kommer inte rätt material in i tid så förlorar du tyvärr både annonsplatsen och pengarna.

Norran granskar ditt material innan publicering. Om något blivit fel meddelar vi dig. Fram till dess sista materialdag har passerat kan du alltid ladda upp nytt material via Mina sidor.

Om du tycker att det är svårt att formge din annons på ett bra sätt kan du överlåta det till Norran. Vi sätter då ihop din annons mot en extra kostnad. Läs mer om det här.